Thuis op Bezoek

In opdracht van Stichting Zwerfjongeren Nederland

3.3 x 3.3 is de minimale woonruimte die je als mens nodig hebt om je thuis te voelen en tot rust te komen. Hannah van Luttervelt ontwierp een mobiel huis van dit formaat. Daarmee bezoekt ze ervaringsdeskundigen, hulpverleners, ambtenaren, onderzoekers, opiniemakers en andersdenkenden waar SZN mee samenwerkt om hun betrokkenheid, inzichten en ervaringen te delen. Steeds plaatst ze het huis in een andere context, afhankelijk van de geïnterviewde. Bijvoorbeeld in een park, een kamer, het Waarde Café of voor de Tweede Kamer. Elke geïnterviewde vraagt ze om in dit mobiele huis een thuis te bouwen. Ondertussen laat ze hen vertellen over hun betrokkenheid bij dak- en thuisloze jongeren. Ze vraagt naar wat zij zouden veranderen, wat ze missen en wat ze willen bereiken.