Are you there? Can you hear me?

Ervaring In opdracht van Stroom Den Haag

Door de coronacrisis wordt het bijwonen van evenementen op afstand steeds normaler. Zo ook voor de Uncertainty Seminar: Care georganiseerd door Stroom Den Haag. Ontwerpers van Foundation We Are gingen aan de slag met het hoofdonderwerp van deze tweedaagse bijeenkomst “zorg”. Zorg ontstaat in saamhorigheid, en juist dat ontbreekt in een tijd dat er meer digitale gasten dan fysieke gasten aanwezig kunnen zijn. Een uitgelezen kans om de digitale – en fysieke bezoekers aan elkaar voor te stellen. Er werden drie prototypes ontworpen die tijdens deze seminar zijn uitgeprobeerd.  

 

    [1]  De fysieke Avatar – Een pop waar een digitale bezoeker ingezet kan worden, deze kan praten, vastgehouden en interactie hebben met de fysieke bezoekers.

    [2]  Wandelende Camera – Een live verbinding via een camera vanuit het standpunt van een van de bezoekers, die digitale bezoekers kunnen vragen stellen aan degene die de camera draagt.

    [3]  Communicerende Objecten – Een lamp op het podium die door aan en uit te gaan communiceert dat de digitale host graag wil verschijnen om commentaar geven.   

 

Als onderdeel van het experiment werd geobserveerd hoe de gebruikers met de verschillende prototypes omgingen en wat wel en niet werkt. Door “Trial and Error” kunnen deze nieuwe communicatieve instrumenten verder worden ontworpen.

In samenwerking met Daeun Lim & Karen van Luttervelt voor Foundation We Are